Vadybos sistemos ir auditai

 • Aplinkos apsaugos valdymas
  Nuo 1998
  Aplinkos apsaugos valdymas
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  Aplinkos apsaugos valdymas
  Nuo 1998

  1998–1999                          
  Kartu su Suomijos aplinkos institutu ELLE padėjo kurti poveikio aplinkai vertinimo sistemą Latvijoje. Bendrovė konsultavo Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministeriją rengiant Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus, optimizuojant Latvijos valstybinės aplinkos tarnybos regioninių padalinių veiklą ruošiantis ES narystei, rengiant Biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų programą, vertinant ir peržiūrint Aplinkos apsaugos politikos plano įgyvendinimą.

  Bendrovės Ventspils Nafta užsakymu, įmonė atliko ES teisės aktų, susijusių su naftos produktų saugojimu ir laikymu, analizę.

 • Planavimas
  Nuo 1998
  Planavimas
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  Planavimas
  1998 - 1999

  Vykdyti saugomų teritorijų gamtos apsaugos planų auditai Latvijoje

 • Tyrimai ir leidimai
  Nuo 1998
  Tyrimai ir leidimai
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  Tyrimai ir leidimai
  1998 - 1999

  1998
  Ventspilio geležinkelio parko „Jūras parks“ poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

  1999–2002
  Regioninių buitinių atliekų sąvartynų Latvijoje poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

  1999–2002
  Pavojingų atliekų saugyklos Latvijoje poveikio aplinkai vertinimas (PAV) (ES finansavimas)

 • Vadybos sistemos ir auditai
  Nuo 1998
  Vadybos sistemos ir auditai
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  Vadybos sistemos ir auditai
  1998 - 1999

  1998–2000
  Aplinkos ir kokybės vadybų sistemų diegimas UAB „Ventspils Nafta“ pagal ISO 9001/2 ir ISO 14001 standartus

1998
2000
2005
2010
2015
Vadybos sistemos ir auditai
1998 - 1999

1998–2000
Aplinkos ir kokybės vadybų sistemų diegimas UAB „Ventspils Nafta“ pagal ISO 9001/2 ir ISO 14001 standartus

Kuo galime Jums padėti?

--

Susisiekite
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group
ELLE English